Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

Ο νέος Αθλητικός Νόμος (ΦΕΚ A 35 - 23.02.2012)

(Πηγή: Εθνικό Τυπογραφείο, Φ.Ε.Κ. (Φύλλο Εφημερίς της Κυβερνήσεως), 23.02.2012)

Δημοσιεύτηκε το Φ.Ε.Κ. με τις τροποποιήσεις στον αθλητικό νόμο. Το νομοσχέδιο, που πλέον είναι νόμος του κράτους φέρει τον τίτλο: "ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4049, Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις".Το ΦΕΚ του νέου νόμου [αρχείο PDF]:

Στις 14 πρώτες σελίδες του, αναφέρονται οι σχετικές με τον αθλητικό νόμο τροποποιήσεις. Αυτές είναι (σε τίτλους Κεφαλαίων και Άρθρων):
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α', ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΑΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ 
Άρθρο 1 - Εθνικό Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού (Ε.Σ.Α.Σ.)
Άρθρο 2 - Ανασυγκρότηση της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.)
Άρθρο 3 - Ποινική αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα
Άρθρο 4 - Ποινική αντιμετώπιση οργανωμένης βίας με αφορμή ή αιτία αθλητικές εκδηλώσεις
Άρθρο 5 - Διοικητικά μέτρα κατά της βίας στα γήπεδα
Άρθρο 6 - Ηλεκτρονικό εισιτήριο
Άρθρο 7 - Διενέργεια οργανωμένων μετακινήσεων
Άρθρο 8 - Λέσχες Φίλων των Αθλητικών Σωματείων, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.
Άρθρο 9 - Ειδικές υποχρεώσεις και ευθύνες των Λεσχών Φίλων των Αθλητικών Σωματείων, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.
Άρθρο 10 - Απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β', ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΝΕΝΝΟΗΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Άρθρο 11 - Το άρθρο 128ΣΤ του ν. 2725/1999, που προστέθηκε με το άρθρο 57 του ν. 3057/2002, αντικαθίσταται ως
εξής... Άρθρο 128ΣΤ Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.)
Άρθρο 12 - Ποινική αντιμετώπιση του ντόπινγκ
Άρθρο 13 - Ποινική αντιμετώπιση των προσυνεννοημένων αγώνων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 14 - Θέματα αθλοπαιδιών
Άρθρο 15 - Θέματα επίλυσης οικονομικών και αθλητικών διαφορών
Άρθρο 16 - Συγχώνευση αθλητικών σωματείων και αθλητικών ανωνύμων εταιριών
Άρθρο 17 - Επιτροπή Αποτίμησης Αξίας Αθλητών
Άρθρο 18 - Διαφάνεια στη μετοχική συμμετοχή στις Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρείες
Άρθρο 19 - Κωλύματα εγγραφής − Περιορισμοί, Τροποποίηση των άρθρων 3 και 77Α του ν. 2725/1999
Άρθρο 20 - 1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν. 3057/2002, προστίθεται παράγραφος 1α ως ακολούθως...
2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 69 του ν. 2725/1999 προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής...
Άρθρο 21 - Ρυθμίσεις για Ο.Α.Κ.Α., Σ.Ε.Φ. και Ε.Α.Κ.Θ.
Άρθρο 22 - Το άρθρο 56Α του ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν. 3057/2002 και τροποποιήθηκε  με την παράγραφο 18 του άρθρου 8 του ν. 3207/2003,  τροποποιείται ως εξής...
«Άρθρο 56Α Άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων και άδεια τέλεσης αγώνων
Άρθρο 23 - Όροι και προϋποθέσεις για την παραχώρηση κατά κυριότητα ή χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων προς Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού
Άρθρο 24 - Γυμναστήρια σε εργασιακούς χώρους
Άρθρο 25 - Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, μετά από αίτημα της οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας, μπορεί να αναστείλει την άδεια προπονητή ή αθλητικού επαγγέλματος που υπόκειται σε άδεια...


[σχολιασμός]

Η ανασυγκρότηση του ΕΣΑΣ δηλ. το Εθνικό Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού (μου αρέσει που δεν είναι ΕΜΑΣ) είναι ένα πρώτο θετικό σημείο. Αναφέρονται στοιχεία όπως η στελέχωσή του, που θα περιλαμβάνει εκτός από τους καθ' ύλην αρμόδιους και πέντε επιστήμονες κύρους που κύριο αντικείμενό τους είναι ο αθλητισμός. Στην ίδια παράγραφο λέει πως οι ομοσπονδίες κ.ά σχετικοί, θα καλούνται να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις, όμως μόνο ως ομιλητές και όχι με δικαίωμα ψήφου. Στην παράγραφο 4. αναφέρονται οι αρμοδιότητες του ΕΣΑΣ, όπου με λίγα λόγια "αναλαμβάνει" στα χέρια του τις τύχες του αθλητισμού, τόσο ως προς τον σχεδιασμό του, όσο και ως προς την ανάπτυξη, βελτίωση και χρηματοδότησή του. Θα ορίζεται ένα συνολικό ποσό επιχορηγήσης προς τις αθλητικές ομοσπονδίες από τον Υπουργό και μετά το ΕΣΑΣ θα αναλαμβάνει την κατανομή και διανομή του προς την κάθε μια.
Τα άρθρα 2 έως και 7, είναι για την βία στα γήπεδα και την αντιμετώπισή της διοικητικά και ποινικά. Με την έννοια "γήπεδα", όλα αυτά τα άρθρα δείχνουν προς το ποδόσφαιρο κυρίως και προς εκείνα τα αθλήματα που και "επαγγελματικά" είναι και μαζεύουν πολύ κόσμο στους αγώνες τους.


Στα άρθρα 8, 9 και 10 γίνεται ο προσδιορισμός για τις "Λέσχες Φίλων των Αθλητικών Σωματείων". Πάλι όμως αφορούν Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών (ΤΑΑ) και Ανώνυμων Αθλητικών Εταιρειών (ΑΑΕ), δηλ. τον επαγγελματικό αθλητισμό.

Όλο το Κεφάλαιο Β', έχει να κάνει με το αντι-ντόπινγκ (άρθρα 11 και 12) και τους προσυνεννοημένους αγώνες (άρθρο 13). Στο άρθρο 13, για τους προσυνεννοημένους αγώνες, τους "ξέφυγε" κάτι που αφορά και το ταεκβοντο (ως ατομικό άθλημα):
"1. Όποιος παρεμβαίνει με αθέμιτες ενέργειες, με σκοπό να επηρεάσει την εξέλιξη, τη μορφή ή το αποτέλεσμα αγώνα οποιουδήποτε ομαδικού ή ατομικού αθλήματος, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή από εκατό χιλιάδες (100.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ."
Και οι υπόλοιπες παράγραφοί του άρθρου, αφορούν και το άθλημά μας.

Στο άρθρο 22, που είναι σχετικό με την "Άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων και άδεια τέλεσης αγώνων", γίνεται μια φιλόδοξη προσπάθεια να σημμαζευτούν λίγο οι αθλητικές εγκαταστάσεις, τόσο ως προς την πληρότητα των γηπέδων-σταδίων σε θέματα ικανοποιητικών και λειτουργικών εγκαταστάσεων για τέλεση αγώνων, όσο και ως προς τον έλεγχο και την διαπίστευση της "κανονικής" τους λειτουργίας για όλους, αθλητές και θεατές. 
Σαφώς, με αυτό το άρθρο γίνεται μια προσπάθεια να εξαλειφούν τα στάδια "καρμανιόλες", τα αγωνιστικά "χωράφια" και οι  υποτυπώδεις αθλητικοί χώροι που κάποιοι τα έχουν "βαφτίσει" αγωνιστικούς χώρους και τα εκμεταλλεύονται κερδίζοντας χρήματα εις βάρος της σωματικής ακαιρεότητας αθλητών και θεατών.
Στην παράγραφο 9, αναφέρεται χαρακτηριστικά:
"9. Ουδεμία αθλητική συνάντηση διεξάγεται χωρίς ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης να έχει εξασφαλίσει άδεια διεξαγωγής της συνάντησης. Η ως άνω άδεια χορηγείται, εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την άδεια λειτουργίας της παραγράφου 1 και η συνάντηση διεξάγεται με την έγκριση αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής. Την άδεια διεξαγωγής της συνάντησης χορηγεί ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική ή, κατά περίπτωση, λιμενική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης".

Τέλος, το άρθρο 25. Εδώ γίνεται μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι "άσχημες" προεκτάσεις ενός "ευαίσθητου" θέματος. Παραθέτουμε το κείμενο ως έχει χωρίς σχολιασμό, μια και νομίζουμε ότι το κείμενο τα λέει όλα:
"Άρθρο 25
Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, μετά από αίτημα της οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας, μπορεί να αναστείλει την άδεια προπονητή ή αθλητικού επαγγέλματος που υπόκειται σε άδεια, σε περίπτωση έκδοσης παραπεμπτικού βουλεύματος από το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο για έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας κατά ανηλίκου, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, από το αρμόδιο ποινικό δικαστήριο, αν κρίνει με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση ότι το μέτρο αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία ανηλίκων αθλητών".

Τελικά, το νομοσχέδιο αν και απογυμνώθηκε από τις ουσιαστικές επεμβάσεις που έπρεπε να γίνουν στο θέμα της επιβράβευσης των αθλητών που διακρίνονται στο άθλημά τους, έκανε κάποια βήματα, ας πούμε, προς το καλύτερο. 
Βέβαια ο "μονόλογος" για τον επαγγελματικό αθλητισμό και κυρίως για το ποδόσφαιρο, κουράζει και ταυτόχρονα χαρακτηρίσει τον νόμο, περισσότερο ως "ποδοσφαιρικό" πάρα ως αθλητικό. 
Τα δυο-τρία σημεία που εντοπίσαμε, θεωρούμε (για να μην πούμε ελπίζουμε) πως θα βοηθήσουν τουλάχιστον και το ταεκβοντο. Μένει να δούμε την εφαρμογή αυτών των άρθρων, ειδικά του άρθρου 13, παράγραφος 1

Ίσως να ξημερώσει μια νέα καλύτερη ημέρα για το χιλιόπαθο αγωνιστικό ταεκβοντο.
[Σίμος Δαλκυριάδης] 

[προηγούμενες σχετικές αναρτήσεις μας]
Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012
Το νέο νομοσχέδιο για την τροποποίηση του αθλητικού νόμου, "πέρασε" αλλά "μισό" και "κουτσό". Μόνο οι αλλαγές και οι προσθήκες που αφορούσαν έμμεσα ή άμεσα το ποδόσφαιρο έγιναν δεκτές από την ολομέλεια της βουλής και κάποιες ψιλο-αλλαγές για τους ολυμπιακούς αγώνες...

Αλλάζει ο αθλητικός νόμος
Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012
Με πρωτοβουλία του βουλευτή Καβάλας Εμινίδη Σάββα και την υποστήριξη πολλών βουλευτών και πρώην υπουργών, κατατέθηκε πρόταση για την ψήφιση τροπολογίας στον αθλητικό νόμο.
Έφτασε στα χέρια μας η αιτιολογική έκθεση - πρόταση της συγκεκριμένης τροπολογίας με τις υπογραφές πολλών πολιτικών μας...

[προσθήκη 26/02/2012]
Ο Αθλητικός Νόμος, ξεκινώντας από τον τον πρώτο νόμο ν.2725/1999 (ΦΕΚ Α 121, 17-06-1999) μέχρι και τον πρόσφατο ν.4049/2012 (ΦΕΚ A 35, 23-02-2012) έχει πολλές και δαιδαλώδεις τροποποιήσεις, με τις αλλεπάλληλες αλλαγές, προσθήκες, καταργήσεις και συμπληρώσεις στα άρθρα του. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να βρούμε και να καταγράψουμε όλες εκείνες τις διατάξεις που έμμεσα ή άμεσα επηρεάζουν και το ταεκβοντο.
Ο σκοπός αυτής της προσπάθειας θα είναι, η (όσο γίνεται) απλή καταγραφή του τι ισχύει, για να μπορέσουμε αφού κατανοήσουμε το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί το άθλημα του ταεκβοντο να δούμε τι πρέπει να "προσέξουμε" για να ωφεληθούν όλοι οι παράγοντες που σχετίζονται με το άθλημα, όπως αθλητές & αθλήτριες, προπονητές, σύλλογοι και λοιποί.
Ένα πολύ καλό παράδειγμα για αυτή την προσπάθεια κατανόησης των διατάξεων του αθλητικού νόμου είναι η μοριοδότηση των αθλητών/-τριών. Τα "κίνητρα" δηλαδή που δίνει η πολιτεία σε όλους όσους διακρίνονται με τις επιτυχίες στα αθλήματα. 

Η γνώση είναι δύναμη και όταν αυτή συνοδεύεται και από την σωστή εφαρμογή της τότε γίνεται και χρήσιμη, γίνεται ένα ειρηνικό "όπλο" διεκδίκησης.
[---- τέλος προσθήκης 26/02/2012]

2 σχόλια:

Σχολιάστε