Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012

Υποχρεώσεις των Αθλητικών Σωματείων για την τήρηση βιβλίων

Βρήκαμε ένα άρθρο (σχετικά παλιό), στα μαχητικά νέα, όπου ο Παναγιώτης Παντελής (ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ, πολύ γνωστός από την συμμετοχή του στις εκπομπές του Γιώργου Αφτιά) με απλό και κατανοήτο τρόπο δίνει οδηγίες για την τήρηση των βιβλίων στα αθλητικά σωματεία. Μπορεί χρονικά το άρθρο να μην είναι επίκαιρο, το θέμα του όμως και κυρίως οι πληροφορίες που ενσωματώνει θα είναι πάντα επίκαιρες.


Υποχρεώσεις των Αθλητικών Σωματείων για την τήρηση βιβλίων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Το ερώτημα, που μου έχει τελευταία κατά κόρον τεθεί, είναι ποιες είναι οι υποχρεώσεις των αθλητικών σωματείων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τόσο με τον αθλητικό νόμο όσο και με την Δ.Ο.Y.
Σύμφωνα με το βασικό νόμο, για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό (2725/1999), κάθε αθλητικό σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:


1.    Μητρώου Μελών
2.    Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων
3.    Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
4.    Εσόδων-Εξόδων
5.    Περιουσιακών στοιχείων
6.    Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων 
εγγράφων
 
Τα  ως άνω βιβλία, πριν από την χρήση τους, θεωρούνται από το Νομάρχη ή από εξουσιοδοτημένο όργανο.

Η μη τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς και της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 7, συνεπάγεται την ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου. 
Ας δούμε τι αναφέρει η παρ. 2 του άρθρου 7 :
Το αθλητικό σωματείο, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί, δύναται, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών. Στην περίπτωση αυτή το σωματείο έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992). Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν έχει εφαρμογή στους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων του σωματείου.
Ουσιαστικά η παράγραφος 3 του άρθρου 2 αναφέρει, ότι οι  ενώσεις  προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (εκτός Δημοσίου), όταν ενεργούν πράξεις  παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στο Φ.Π.Α. ή στο φόρο εισοδήματος, θεωρούνται επιτηδευματίες μόνο για τις δραστηριότητες αυτές.
Στην ουσία λοιπόν ο χαρακτηρισμός ενός νομικού προσώπου ως μη κερδοσκοπικού αθλητικού σωματείου, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό που του έχουν δώσει οι ιδρυτές του και προκύπτει από τα όσα αναφέρει το καταστατικό, κρίνεται σε κάθε περίπτωση από τον έφορο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ,διότι εξαρτάται  από τα πραγματικά περιστατικά.
Ένα αθλητικό σωματείο πρέπει να χρησιμοποιεί τα οικονομικά πλεονάσματα για να εξυπηρετεί τον σκοπό του και όχι να κάνει διανομή κερδών. Πρέπει λοιπόν σαν σκοπό να έχει την εξυπηρέτηση του σκοπού, για τον οποίο ιδρύθηκε.
Εκείνο λοιπόν που πρέπει να κάνει ο προϊστάμενος της εφορίας είναι να ερευνά, αν το αθλητικό σωματείο έχει εκτραπεί του σκοπού του, οπότε θεωρείται επιτηδευματίας.
Σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται υποχρέωση να εκδίδουν τα σωματεία στοιχεία του Κ.Β.Σ. για την είσπραξη των συνδρομών από τα μέλη τους. Για τις συνδρομές εκδίδονται απλές αθεώρητες αποδείξεις είσπραξης.
Τα αθλητικά σωματεία υποχρεούνται να τηρούν βιβλία του Κ.Β.Σ. μόνο για τις πράξεις όπου είτε παραδίδουν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες που υπάγονται στο ΦΠΑ ή (από το 2003) σε φόρο εισοδήματος. Για το κομμάτι αυτό θεωρούνται επιτηδευματίες και έχουν όλες τις υποχρεώσεις του ΚΒΣ.
Για παράδειγμα το αθλητικό σωματείο εμπορεύεται αθλητικές στολές που πουλάει στα μέλη του. Το σωματείο εκδίδει εφημερίδα ή περιοδικό όπου καταχωρεί διαφημίσεις, ή στην έδρα του συλλόγου  υπάρχουν διαφημιστικές πινακίδες και εισπράττει  αμοιβή γι αυτό, ή υπάρχει κυλικείο του συλλόγου. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις  το αθλητικό σωματείο υποχρεούται να θεωρήσει βιβλίο εσόδων εξόδων στην αρμόδια  Δ.Ο.Υ.  όπου θα παρακολουθεί μόνο τα έξοδα που αναλογούν σε αυτές τις δραστηριότητες.
Πρέπει λοιπόν τα αθλητικά σωματεία να ελέγξουν, τις δραστηριότητες τις οποίες πραγματοποιούν, ώστε να μην βρεθούν ξαφνικά προ εκπλήξεως, μετά από επίσκεψη της Δ.Ο.Υ. ή του Σ.Δ.Ο.Ε.,  ότι οφείλουν φόρο εισοδήματος ή Φ.Π.Α. με ότι αυτό συνεπάγεται.


[προσθήκη, 8 Φεβρουαρίου 2012]
(Πηγή: Μαχητικά Νέα, mahitikanea.gr, Γιώργος Καλούδης: Αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, WEDNESDAY, 08 FEBRUARY 2012 07:48)


Γιώργος Καλούδης: Αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων
Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τα αθλητικά σωματεία είναι εκείνο της αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων.
Δεν θα αναλύσουμε σε βάθος το συγκεκριμένο ζήτημα.
Είναι όμως ευκαιρία να θίξουμε ορισμένες πλευρές του ελπίζοντας να βελτιωθεί μια πραγματικά αλλόκοτη κατάσταση.
Η σχετική ελληνική νομοθεσία όπως ίσχυε μέχρι σήμερα αλλά και υπό το πρίσμα της τροποποίησης του αθλητικού νόμου έχει να επιδείξει μόνο προβλήματα.
Άγνοια νόμου ή λανθασμένη ερμηνεία και εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας από αναρμόδια όργανα, γραφειοκρατικός λαβύρινθος, σύγκρουση αρμοδιοτήτων, εφαρμογή όμοιων προδιαγραφών για ανόμοιες εγκαταστάσεις, αδυναμία συγκρότησης ελεγκτικών μηχανισμών και ανεπάρκεια προσωπικού χαρακτηρίζουν στο ελάχιστο την κατάσταση που επικρατεί στην πραγματικότητα.
Θα αναφέρω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα:

Στην Αττική χρειάστηκαν δύο (2) χρόνια για να συσταθεί μια επιτροπή αδειοδότησης αθλητικής εγκατάστασης και όταν συστάθηκε διαλύθηκε άμεσα λόγω παραίτησης ενός εκ των μελών της.
Στη Θεσσαλία  τα βιβλία των ερασιτεχνικών σωματείων θεωρούνται από υπάλληλο του υγειονομικού (για κάποιο λόγο πραγματικά ανεξήγητο) μια φορά το χρόνο.
Αποτέλεσμα αυτής της πραγματικότητας είναι να επικρατεί απόλυτο χάος.
Η ελληνική πολιτεία έχει υποχρέωση να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στην πραγματική του διάσταση, με ρεαλισμό και χωρίς ευχολόγια.
Θα πρέπει να γίνουν εκ μέρους της πολιτείας και του νομοθέτη ριζικές τομές. Για παράδειγμα αναφέρουμε το απλούστερο μέτρο: να γίνει διάκριση μεταξύ σωματειακού αθλητισμού (ανεξάρτητα από την ύπαρξη ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ή μη) και ιδιωτικού αθλητισμού.
Θα πρέπει κατά την γνώμη μου να καταργηθεί επίσης πλήρως η έννοια της «ειδικής αθλητικής αναγνώρισης» διότι στην πραγματικότητα αυτή η έννοια έχει γίνει το όχημα για μια ακατανόητη διάκριση μεταξύ των αθλητικών σωματείων, με αποτέλεσμα να γιγαντώνονται τα φαινόμενα διαφθοράς και παραγοντισμού.
Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από την πολιτεία ότι ο αθλητικός σχεδιασμός δεν γίνεται στην θεωρία και με τρόπο λογιστικής απογραφής, αλλά στην πράξη και με πράξεις γενναίες.

Γιώργος Καλούδης.
Δικηγόρος – Νομικός Σύμβουλος Ε.Ο.Μ.Α.
Μέλος Δ.Σ. Ευρωπαϊκού Κέντρου
Οικονομικών και Φορολογικών Αναλύσεων
Μέλος Ινστιτούτου Διεθνούς και
Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου
kaloudisgeorgios@gmail.com

[προσθήκη: 8 Φεβρουαρίου 2012]
(Πηγή: Μαχητικά Νέα, mahitikanea.gr, Άκης Ροδίτης: Αποφαση ανακλησης χρηματοδοτησης της ΠΟΚ απο την ΓΓΑ. ΠΥΡΑ ΑΣΦΑΙΡΑ !!!, WEDNESDAY, 08 FEBRUARY 2012 07:59)Άκης Ροδίτης: Αποφαση ανακλησης χρηματοδοτησης της ΠΟΚ απο την ΓΓΑ. ΠΥΡΑ ΑΣΦΑΙΡΑ !!!

Λίγο λίγο και με δισταγμό η ΓΓΑ εξετάζει την περίπτωση της ΠΟΚ χωρίς όμως να ασχολείται με το σκάνδαλο επί της ουσίας!!
Τι φοβάστε κύριε Μπιτσαξή?? Μην
δυσαρεστήσετε τους "συλλόγους" μέλη της ΠΟΚ με ονομασίες περιοχών της Αττικής και έδρα την Χαλκιδική ή τους "παγκόσμιους πρωταθλητές" της ΑΝΥΠΑΡΚΤΗΣ κοινής εμπνεύσεως "παγκόσμιας ομοσπονδίας" WORLD PROFI...????

Διαβάστε παρακάτω την ανάκληση της επιχορήγης της ΠΟΚ από τη ΓΓΑ
που από ότι φαίνετε είναι μόνο η αρχή:
 
(η απόφαση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ: ΒΟΝΔΓ-Ψ65, αρχείο PDF)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε