Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

Η Λευκή Βίβλος του Αθλητισμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση

(Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση, European Commission, Sport)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (EU) ως γνωστόν εκτός από τα διακρατικά, πολιτικά, οικονομικά κά. θέματα, ασχολείται και με το θέμα του αθλητισμού. Υπάρχει μια διαρκής επιτροπή εργασίας που ασχολείται με θέματα που αφορούν τον αθλητισμό, σε όλα τα επίπεδα του. Η επιτροπή αυτή, λοιπόν, τον Ιούλιο του 2007 εξέδωσε την "Λευκή Βίβλο" για τον αθλητισμό:
Η Λευκή Βίβλος για τον αθλητισμό υπάρχει και στα ελληνικά:

Από τότε έως και σήμερα η συγκεκριμένη επιτροπή συνεχίζει να εργάζεται και να εξειδικεύει τις δράσεις και τις προτάσεις της μέσα στο γενικότερο πλαίσιο συνεργασίας των ευρωπαϊκών χωρών της ένωσης.
Ειδικά, για την Λευκή Βίβλο, που αποτελεί την βάση και περιλαμβάνει τις αρχές για τον ευρωπαϊκό αθλητισμό, μέσα σε 23 σελίδες, καταγράφονται τα εξής βασικά:

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
3. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ   

Στο site που έχει στον κεντρικό ιστότοπο της EU, η επιτροπή έχει αναρτήσει όλα όσα έχει κάνει μέχρι τώρα, καθώς και τις τρέχουσες "ανοιχτές" εργασίες και προγράμματα που έχει στην ατζέντα της.

Οι "οδηγίες" που βγαίνουν από την επιτροπή εκτός από το ότι αποτελούν τις κατευθυντήριες γραμμές για τον αθλητισμό σε όλη την Ευρώπη, επηρεάζουν και το οικονομικό (για να μην πούμε ότι καθορίζουν) πρόγραμμα ενίσχυσης και χρηματοδότησης των δράσεων που σχετίζονται με τον αθλητισμό καθώς και το νομικό πλαίσιο που υπάρχει σε κάθε χώρα για τον αθλητισμό. Οι χώρες που αποτελούν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναλάβει την υποχρέωση να ενσωματώνουν στο νομικό τους σύστημα το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο που παίρνει μορφή με τις "κοινοτικές οδηγίες".  

Αν μη τι άλλο διαβάσαμε την Λευκή Βίβλο και σας προτείνουμε να την διαβάσετε και εσείς. Κάποιοι μπορεί να πουν πως "όλα αυτά είναι απλώς λόγια", σας παραθέτουμε κείμενο από την 1.Εισαγωγή και το 6.Συμπέρασμα, για να πάρετε μια γεύση και για να δείτε πως δεν πρόκειται "απλώς για λόγια":

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
«Ο αθλητισμός είναι ένα κομμάτι της κληρονομιάς όλων των ανδρών και των γυναικών και η απουσία του αφήνει ένα κενό που δεν μπορεί να αναπληρωθεί ποτέ.» –
Pierre de Coubertin(1)

Ο αθλητισμός(2) είναι ένα διευρυνόμενο κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο, που συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την αλληλεγγύη και την ευημερία. Το ολυμπιακό ιδεώδες που έγκειται στην ανάπτυξη του αθλητισμού με σκοπό την προώθηση της ειρήνης και της κατανόησης μεταξύ εθνών και πολιτισμών καθώς και της εκπαίδευσης των νέων γεννήθηκε στην Ευρώπη και προωθείται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και τις Ευρωπαϊκές Ολυμπιακές Επιτροπές.

Ο αθλητισμός ελκύει τους ευρωπαίους πολίτες, οι περισσότεροι από τους οποίους αθλούνται τακτικά. Παράγει επίσης σημαντικές αξίες –όπως η ομαδικότητα, η αλληλεγγύη, η ανεκτικότητα και η ευγενής άμιλλα– και συμβάλλει στην προσωπική ανέλιξη και πληρότητα.
Προάγει την ενεργό συμβολή των ευρωπαίων πολιτών στην κοινωνία και, με τον τρόπο αυτό, εντείνει την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά. Ο ουσιαστικός ρόλος του αθλητισμού στην ευρωπαϊκή κοινωνία αναγνωρίζεται από την Επιτροπή σε μια χρονική στιγμή ιδίως κατά την οποία αυτή καλείται να πλησιάσει περισσότερο τους πολίτες και να ρυθμίσει ζητήματα που τους αφορούν άμεσα.

Ωστόσο, ο αθλητισμός αντιμετωπίζει επίσης νέες απειλές και προκλήσεις που προκύπτουν για την ευρωπαϊκή κοινωνία, όπως η εμπορική πίεση, η εκμετάλλευση νεαρών παικτών, το ντόπινγκ, ο ρατσισμός, η βία, η διαφθορά και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Αυτή η πρωτοβουλία σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η Επιτροπή εξετάζει θέματα σχετικά με τον αθλητισμό με σφαιρικό τρόπο. Ο γενικός στόχος της είναι να δοθεί στρατηγική κατεύθυνση στο ρόλο του αθλητισμού στην Ευρώπη, να ενισχυθεί η συζήτηση
συγκεκριμένων προβλημάτων, να αναδειχθεί περισσότερο η σημασία του αθλητισμού στη
χάραξη της κοινοτικής πολιτικής και να ευαισθητοποιηθεί το κοινό όσον αφορά τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του εν λόγω τομέα. Η πρωτοβουλία αυτή αποβλέπει στην αποσαφήνιση σημαντικών θεμάτων, όπως η εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου στον τομέα του αθλητισμού.
Επιπλέον, επιδιώκει τη δημιουργία περισσότερων σχετικών με τον αθλητισμό ενεργειών σε επίπεδο ΕΕ.

Η παρούσα Λευκή Βίβλος δεν αρχίζει από μηδενική βάση. Ο αθλητισμός υπόκειται στην εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου. Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές πολιτικές σε αρκετούς τομείς έχουν ήδη σημαντικό και αυξανόμενο αντίκτυπο στον αθλητισμό.

--------------
(1) Pierre de Coubertin (1863-1937), γάλλος παιδαγωγός και ιστορικός, ιδρυτής των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων.
(2) Για λόγους σαφήνειας και ευκολίας, στην παρούσα Λευκή Βίβλο ο όρος «αθλητισμός» θα χρησιμοποιείται με τη σημασία που του δίνει το Συμβούλιο της Ευρώπης: θα σημαίνει δηλαδή «όλες τις μορφές σωματικής δραστηριότητας, οι οποίες, μέσω περιστασιακής ή οργανωμένης συμμετοχής, έχουν στόχο την έκφραση ή τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και πνευματικής υγείας, δημιουργώντας κοινωνικές σχέσεις ή επιτυγχάνοντας επιδόσεις σε αγώνες όλων των επιπέδων».


....

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η παρούσα Λευκή Βίβλος περιέχει σειρά ενεργειών που πρέπει να εφαρμοστούν ή να υποστηριχθούν από την Επιτροπή. Από κοινού, οι ενέργειες αυτές αποτελούν το σχέδιο δράσης «Pierre de Coubertin», το οποίο θα καθοδηγήσει την Επιτροπή στις συναφείς με τον αθλητισμό δραστηριότητές της κατά τα προσεχή έτη.

Η Λευκή Βίβλος αξιοποίησε πλήρως τις δυνατότητες που παρέχουν οι ισχύουσες Συνθήκες.
Τα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2007 όρισε την εντολή της διακυβερνητικής διάσκεψης, η οποία προβλέπει διάταξη της Συνθήκης σχετικά με τον αθλητισμό. Η Επιτροπή μπορεί, εφόσον είναι αναγκαίο, να επανέλθει στο θέμα αυτό και θα ορίσει περαιτέρω μέτρα στο πλαίσιο της νέας διάταξης της Συνθήκης.

Η Επιτροπή θα διοργανώσει συνέδριο για να παρουσιάσει τη Λευκή Βίβλο στους αθλητικούς παράγοντες το φθινόπωρο του 2007. Τα πορίσματά του θα διαβιβαστούν στους υπουργούς Αθλητισμού της ΕΕ έως το τέλος του 2007. Η Λευκή Βίβλος θα διαβιβαστεί επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε