Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

Τα κριτήρια επιλογής της WTF για τον RTP 2012 των αθλητών/-τριών

(Πηγή: WTF,  2012 WTF RTP Athletes Selection Criteria, 7 Mar 2012)
[μετάφραση Σίμος Δαλκυριάδης]


Η WTF έχει την ευθύνη να εξασφαλίσει ότι, κάθε μία από τις χώρες μέλη της, οι Εθνικές   Ομοσπονδίες Ταεκβοντο (MNA, Member National Association), θα διεξάγει όλους τους ελέγχους στους αθλητές και τις αθλήτριες, σε εθνικό επίπεδο, σε πλήρη (αυστηρή) συμμόρφωση με τον Κώδικα Αντι-ντόπινγκ της WADA, Παγκόσμιος Οργανισμός κατά του Ντόπινγκ (World Anti-Doping Agency). 
Η WTF θα πρέπει να επιλέξει έναν συγκεκριμένο αριθμό διεθνών αθλητών για την εγγραφή τους στο Πίνακα Εγγεγραμμένων για Έλεγχο (RTP, Registered Testing Pool, σε αυτό το link θα βρείτε τους RTP για τα έτη από το 2009 έως και το 2012) και να τους δώσει την δυνατότητα να συμπληρώσουν online την αντίστοιχη φόρμα με τα στοιχεία τους, στον δικτυακό τόπο του προγράμματος ADAMS (Σύστημα Διοίκησης & Διαχείρισης Αντι-Ντόπινγκ, Anti-Doping Administration & Management System) της WADA. 

Ο πίνακας και τα στοιχεία των αθλητών/-τριών,  θα χρησιμοποιηθούν από τους διεθνείς οργανισμούς ADO (Οργανισμοί Αντι-Ντόπινγκ, Anti-Doping Organizations), όπως είναι η WADA, οι IFs (Διεθνείς Ομοσπονδίες, International Federations) και οι NADOs (Εθνικοί Οργανισμοί Αντι-Ντόπινγκ, [Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.)]) για να εντοπιστούν οι αθλητές/-τριες με σκοπό να γίνουν οι απαιτούμενοι έλεγχοι ντόπινγκ εκτός αγώνων.

Βάση αυτού, οι αθλητές/-τριες που θα συμπεριληφθούν στον παραπάνω Πίνακα (RTP) θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι, έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι. Στην παράγραφο 11.3 του IST (International Standards of Testing, Κώδικας με τα Διεθνή Πρότυπα Ελεγχου)  περιγράφονται όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που θα πρέπει να παρέχει ένας αθλητής/-τρια που αναγράφεται στο Πίνακα RTP, καθώς και την πληροφόρηση του καθημερινού προγράμματος που ακολουθεί ο αθλητής/-τρια του με το που και το πότε (δηλ. που βρίσκεται ο αθλητής/-τρια καθημερινά για κάθε ώρα της ημέρας για κάθε ημερομηνία).
[σημείωση από την μετάφραση: οι διαδικασίες ελέγχου για την καταπολέμηση του ντόπινγκ, συμπεριλαμβάνουν το λεγόμενο monitoring (παρακολούθηση) του αθλητή/-τριας που είναι υποψήφιος/-φια για έλεγχο, ώστε να είναι τυχαίος ο χρόνος που θα γίνει η δειγματοληψία υλικού για έλεγχο (αίμα, σάλιο, ούρα κτλ.). Για να είναι αδιάβλητο αυτό το σύστημα ο αθλητής/-τρια θα πρέπει να δώσει ακριβή στοιχεία για το που θα βρίσκεται και πότε και να ενημερώνει με τις αντίστοιχες πληροφορίες, το καθημερινό του πρόγραμμα δηλαδή, την αντίστοιχη υπηρεσία που τον παρακολουθεί. Έτσι η μεν υπηρεσία θα ξέρει πότε θα βρίσκεται ο αθλητής και σε κάποια τοποθεσία. ώστε να τον εντοπίσει και να διεξάγει την δειγματοληψία και ο δε αθλητής, δεν θα γνωρίσει σε ποια χρονική στιγμή θα γίνει αυτό. Έτσι εξασφαλίζεται η τυχαία δειγματοληψία που με την σειρά της διασφαλίζει το αδιάβλητο των ελέγχων για πιθανό ντόπινγκ κάποιου αθλητή.]
 
Η WTF έχει επιλέξει τους αθλητές/-τριες που θα αναγραφούν στον Πίνακα RTP για το 2012, βασιζόμενη στις παρακάτω αρχές και κανόνες (εκτιμήσεις) [η σελίδα για το αντι-ντόπινγκ της WTF: Anti-Doping Rules]:
Σύνολο αθλητών/-τριών στον Πίνακα RTP: 64 (32 άνδρες και 32 γυναίκες)
Ο Πίνακας RTP για το 2012 θα τεθεί σε ισχύ από την 1 Απριλίου 2012 έως και τις 31 Μαρτίου 2013.

Η μέθοδος επιλογής για τον Πίνακα 2012, έχει ως εξής:
- Αριθμός αθλητών/-τριών στον RTP: 64 (32 άνδρες και 32 γυναίκες)
- Πρώτη λίστα με 160 αθλητές/-τριες, με τους υποψήφιους για επιλογή, που θα αποτελείται από τους δέκα (10) πρώτους αθλητές/-τριες για κάθε μία κατηγορία βάρους των ανδρών και γυναικών που θα βασίζεται στην Παγκόσμια Κατάταξη Αθλητών της WTF όπως αυτή είχε στις 10 Ιανουαρίου 2012.

Μέγιστος αριθμός υποψηφίων ανά χώρα: τρεις (3)
-Οι αθλητές που συμπεριλήφθηκαν στους Πίνακες RTP του 2010 και 2011 και τους είχαν επιβληθεί ποινές ή προειδοποιήσεις θα συμπεριλαμβάνονται αυτόματα στον Πίνακα για το 2012.
-Αθλητές που η επιμέλεια (για την ευθύνη της παρακολούθησης) τους έχουν μεταφερθεί στην WADA ή στον Εθνικό τους Οργανισμό Αντι-Ντόπινγκ, δεν θα συμπεριληφθούν στον Πίνακα RTP της WTF.
-Θα ληφθεί υπόψιν η αντίστοιχη ποσόστωση και ο αριθμός συμμετοχών από/για κάθε ήπειρο. 

 

FILE.1 Σχετικό αρχείο με πληροφορίες για τον Πίνακα RTP 2012 της WTF [αρχειο σε μορφή PDF, στα αγγλικά]: 2012 WTF RTP Athletes and Selection Criteria

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε