Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

WTF, WADA και οι TUE (Εξαιρέσεις για Θεραπευτική Χρήση)

Ως γνωστόν, σε όλα τα αθλήματα γίνεται τυχαίος (με τυχαία επιλογή αθλητών/-τριων) έλεγχος για το αν έχει γίνει χρήση απαγορευμένων ουσιών (αναβολικά κά.) από τους αθλητές, ο γνωστός έλεγχος αντί-ντόπινγκ. 
Έτσι και στο ταεκβοντο υπάρχει η αντίστοιχη διαδικασία, δηλαδή, πριν ή μετά από αγώνες, επιλέγονται τυχαία αθλητές/-τριες και υποβάλλονται σε τεστ αντί-ντόπινγκ. Δεν θα αναλύσουμε την διαδικασία και δεν θα αναφερθούμε στους ελέγχους που γίνονται και στο ποιες ουσίες ανιχνεύονται στα ούρα ή στο αίμα ή και αλλού. Θα αναφερθούμε σε μια ειδική διαδικασία που έχει θεσπιστεί και αποτελεί μέρος του όλου θέματος που αφορά το αντί-ντόπινγκ.
Η διαδικασία αυτή έχει να κάνει (όπως λέει και η ονομασία της) με τις TUE (Therapeutic Use Exemptions). Μεταφράζοντας από τα αγγλικά έχουμε: Εξαιρέσεις για Θεραπευτική Χρήση (ΕΘΧ).
Οι εξαιρέσεις αυτές προσδιορίζονται στην χρήση ουσιών (απαγορευμένων ή ύποπτων) για θεραπευτικούς σκοπούς. Κυρίως για χρόνιες παθήσεις ή παθήσεις που χρονίζουν. Τέτοιες παθήσεις είναι π.χ. το άσθμα και άλλες. Όσοι υποφέρουν από κάποια μορφή άσθματος, είναι αναγκασμένοι είτε για να μην πάθουν κάποια “κρίση άσθματος” είτε όταν πάθουν “κρίση άσθματος” να λαμβάνουν με ειδικές συσκευές εισπνοής, θεραπευτικές ουσίες σε μορφή σπρέι, εισπνέοντας φάρμακο σε δόσεις. Τώρα, η χρήση αυτών των ουσιών μπορεί να “ενεργοποιήσει” την εκδήλωση ανίχνευσης σε κάποιο από τα τεστ που γίνονται στον έλεγχο αντί-ντόπινγκ, να βγει δηλαδή “θετικό αποτέλεσμα” στην ανίχνευση “απαγορευμένης ουσίας”.
Η WADA (Παγκόσμιος Οργανισμός για το Αντί-Ντόπινγκ) έχει θεσπίσει μια διαδικασία για την παροχή άδειας χρήσης ενός φαρμακευτικού σκευάσματος, αν και μόνο αν χρησιμοποιείται για θεραπευτικούς σκοπούς. Δίδεται δηλαδή, μια άδεια στον αθλητή/-τρια που τον εξαιρεί από το αντί-ντόπινγκ για κάποιο φάρμακο και για την ουσία ή τις ουσίες που αυτό περιέχει. Εννοείται, πως για τον έλεγχο και για όλες τις άλλες ουσίες δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί εξαίρεση.

Και ερχόμαστε στο θέμα μας. Πολλοί αθλητές ταεκβοντο, όπως στην περίπτωση του άσθματος, χρειάζεται να κάνουν χρήση της συσκευής εισπνοών και να πάρουν έτσι το απαραίτητο φάρμακο για να μην πάθουν ή για να σταματήσουν κάποια ενδεχόμενη “κρίση άσθματος” και αυτό μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή, πριν, μετά, αλλά και κατά την διάρκεια του αγώνα.

Η WTF ακολουθώντας τις επιταγές της WADA έχει αποδεχθεί και έχει ενσωματώσει αυτές τις εξαιρέσεις για θεραπευτική χρήση και στους δικούς της κανονισμούς.

Αν ο αθλητής έχει ήδη δηλώσει το σκεύασμα που χρησιμοποιεί και έχει λάβει και την σχετική άδεια, μπορεί ελεύθερα να χρησιμοποιεί την θεραπεία του, οποτεδήποτε κρίνει αυτός αναγκαίο και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού του.

Για πολλά σκευάσματα (για τις ουσίες που περιέχουν) δεν είναι αναγκαίο ούτε καν να έχεις ειδική άδεια, χρειάζεται μόνο να το δηλώσεις στην αρμόδια διοργανώτρια αρχή, στον αρμόδιο γιατρό των αγώνων και τέλος, μπορείς να αγωνιστείς κανονικότατα.

Διαβάσαμε όλα τα σχετικά έντυπα (που και πολλά είναι και με πολύπλοκες ιατρικές ορολογίες) που παρέχονται για το θέμα μας, τόσο από την WADA όσο και από την WTF (η Παγκόσμια Ομοσπονδία ουσιαστικά “αντιγράφει” αυτά που καθορίζονται από την WADA). Καταλάβαμε πως για κάποιες ουσίες δεν χρειάζεται ειδική άδεια, μόνο η σχετική δήλωση, ενώ για κάποιες άλλες χρειάζεται ειδική άδεια, η οποία για να εκδοθεί έχει μια σχετικά δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία. Απαιτούνται αιτήσεις και ειδικά δικαιολογητικά, γνωμάτευση εξειδικευμένου γιατρού, επιτροπές, εγκρίσεις και κάποια στιγμή η ειδική άδεια εκδίδεται και αποδίδεται στον ενδιαφερόμενο. Επίσης καταλάβαμε πως όταν αποκτήσεις την ειδική άδεια αυτή δεν ισχύει για πάντα, έχει διάρκεια και ημερομηνία λήξης, ανάλογα με την περίπτωση, την ασθένεια, την ουσία κ.τ.λ.

Καταλήγοντας,  θα πούμε απλά πως υπάρχει τρόπος, οι αθλητές που είτε λόγω χρόνιας πάθησης, είτε και μικρότερης διάρκειας πάθηση, να μπορούν να έχουν ταυτόχρονα και την θεραπεία τους και να συμμετέχουν σε αγώνες εθνικούς ή διεθνείς.

Σας παρουσιάζουμε τα σχετικά πληροφοριακά έντυπα, τις ιστοσελίδες με το πληροφοριακό υλικό και ότι άλλο βρήκαμε, που να σχετίζεται με τις TUE:


Από το site της WADA (Παγκόσμιος Οργανισμός Αντί-Ντόπινγκ):
(Στον παραπάνω σύνδεσμο θα βρείτε μια λίστα με όλα τα αποτελέσματα από την αναζήτηση στο site της WADA για τις TUE)
Από το site της WTF (Παγκόσμια Ομοσπονδία Ταεκβοντο):
Anti-Doping Rules (Κανόνες Αντί-ντόπινγκ)
WTF Anti-Doping Rules as of 1 january 2009 (Κανόνες Αντί-ντόπινγκ της WTF, από τις 1 Ιανουαρίου 2009)
Summary of main Changes as of 1 January 2009 (Περίληψη των βασικών Αλλαγών, από τις 1 Ιανουαρίου 2009)

OTHER DOCUMENTS (ΑΛΛΑ ΕΝΤΥΠΑ)
2009 Prohibited List (Λίστα Απαγορεύσεων, 2009)
2009 Monitoring Program (Πρόγραμμα Παρακολούθησης, 2009)
2009 Summary of Modifications (Περίληψη Αλλαγών, 2009)
Athlete's Consent Form (Έντυπο Συγκατάθεσης Αθλητού)

2010 Prohibited List (Λίστα Απαγορεύσεων, 2010)
2010 Monitoring Program (Πρόγραμμα Παρακολούθησης, 2010)
2010 Summary of Modifications (Περίληψη Αλλαγών, 2010)
Additional Info Pseudoephedrine (Πρόσθετες Πληροφορίες για την Ψευδοεφεδρίνη)

WADA-Information (Πληροφορίες από την WADA)
World Anti-Doping Agenty (WADA) - www.wada-ama.org (Παγκόσμιος Οργανισμός Αντί-Ντόπινγκ)
World Anti-Doping Code as of 1 January 2009 (Ο Κώδικας της WADA, 1 Ιανουαρίου 2009)

INTERNATIONAL STANDARDS as of 1 January 2009 (Διεθνή Στάνταρτ, 1 Ιανουαρίου 2009)
2009 Prohibited List (Λίστα Απαγορεύσεων, 2009)
2009 Monitoring Program (Πρόγραμμα Παρακολούθησης, 2009)
2009 summary of Modifications (Περίληψη Αλλαγών, 2009)
International Standard for Testing (Διεθνή Στάνταρτ για Έλεγχο)
International Standard for Laboratories ( Διεθνή Στάνταρτ για Εργαστήρια)
International Standard for Therapeutic Use Exemptions (TUE)  (Διεθνή Στάνταρτ για Εξαιρέσεις για Θεραπευτική Χρήση)
International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information (Διεθνή Στάνταρτ για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων)

INTERNATIONAL STANDARDS as of 1 January 2010 (Διεθνή Στάνταρτ, 1 Ιανουαρίου 2010)
2010 Prohibited List (Λίστα Απαγορεύσεων, 2010)
2010 Prohibited List Final (Λίστα Απαγορεύσεων, 2010, Τελικό)
2010 Monitoring Program (Πρόγραμμα Παρακολούθησης, 2010)
2010 summary of Modifications (Περίληψη Αλλαγών, 2010)

Information (Πληροφορίες)
ADAMS
Anti-Doping Administration & Management System (Σύστημα Διαχείρισης και Εφαρμογής Αντί-Ντόπινγκ)
Information (Πληροφορίες)
ADAMS Website (Το site του ADAMS)

Where about Information (Σχετικές πληροφορίες)
Individual Athletes (Αθλητές)
ADAMS website (Το site του ADAMS)
ADAMS User Guide (Το εγχειρίδιο χρήσης του ADAMS)

Therapeutic Use Exemptions (Εξαιρέσεις για Θεραπευτική Χρήση)
Changes Outcoming of the 2010 WADA International Standard for TUEs (Ανακοίνωση Αλλαγών για τα Διεθνή Στάνταρτ στα TUE της WADA, 2010):

WTF has updated its procedure further to the changes in the World Anti-Doping Agency (WADA) International Standard for Therapeutic Use Exemptions, coming into effect as of 1 January 2010. In summary:
The International Events for which a TUE from WTF is required (or the mutual recognition policy may apply ? see the conditions on the link “Mutual recognition policy” below) are defined as being the events recorded in the WTF events calendar available on the WTF website in the section “Calendar”, with Grades 1, 2, 3 and World Ranking ticked box inclusive.

The “Asthma TUE” does not exist anymore for inhaled beta2-agonists. The use of salbutamol and salmeterol by inhalation now requires a “Declaration of Use” and a mandatory declaration on the Doping Control Form.

The use of glucocorticosteroids by non-systemic routes requires a “Declaration of Use” and a mandatory declaration on the Doping Control Form.
The WADA online ADAMS system is mandatory for all types of Declarations or Applications as of 1 January 2010.

Until 2003, the stimulant pseudoephedrine had been prohibited in sports with a threshold of 25 μg/mL. Pseudoephedrine has been included in the Monitoring Program since 2004. Results from the Monitoring Program over the past 5 years have shown a sustained increase in urinary concentrations of pseudoephedrine. In addition, there is clear evidence of abuse in some sports and some regions which show clusters of samples with high pseudoephedrine concentrations many times in excess of concentrations normally found. Furthermore, the available literature demonstrates scientific proof of its performance enhancing effects at certain doses. Therefore, the List Committee has reintroduced pseudoephedrine as a specified stimulant in the 2010 Prohibited List at a urinary threshold of 150 μg/mL based on the results from controlled excretion studies as well as the literature. Given the wide availability of pseudoephedrine-containing medicines.

Anti-doping News (Νέα σχετικά με το Αντί-Ντόπινγκ)
Web site link  (Σύνδεσμος για το σχετικό site)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε